อีกหนึ่งชิ้น จากการใช้ผลิตภัณฑ์ Teeya แล้วบอกต่อ ส่งให้คุณอรพัน เมืองนิล ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ชื่อผลิตภัณGOLD WHITENING COMPLEX MASK ประเภทผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑพอกและบํารุงผิวหน้า สรรพคุณ ผลิตภัณฑมารถบํารุงผิวหน้าขณะหลับ อนุภาคทองคํา (Nano Gold Extract) ล้ําค่าตลอดกาล

ข่าวประชาสัมพันธ์
สั่งซื้อสินค้า

อีกหนึ่งชิ้น จากการใช้ผลิตภัณฑ์ Teeya  แล้วบอกต่อ ส่งให้คุณอรพัน เมืองนิล ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี